top of page

Everyone has a story from the pandemic
we'd love to hear yours

Tu je niekoľko otázok, ktoré by ste mali zvážiť.

Ste pripravení podeliť sa o svoj príbeh? Kliknite tu.

Pandemic Postcards Front.jpg
Share story

You can also upload an image, audio, document or video if you want to tell your story in a different way. Use the upload fields below.

Nahrajte súbor
Upload video
Upload document
Upload audio
bottom of page