top of page
Organisation.png

Organizácie sa skladajú z ľudí.
Chceme počuť
  príbeh  jednotlivcov _
v rámci vašej
organizácie .

Vytvorte priestory pre členov vašej organizácie, aby mohli hovoriť o svojich skúsenostiach.

Použite sieť svojej organizácie na šírenie informácií o tomto projekte. Aby sme povedali, že máme šablóny, ktoré môžete použiť pre e-maily a sociálne siete

mediálne príspevky.

Na lokalizovanú spomienkovú činnosť budú poskytnuté malé granty. Odošlite svoju e-mailovú adresu, aby ste zistili, kedy sa otvorí

bottom of page