top of page

Doświadczenie wszystkich pandemii było wyjątkowe . Chcemy Cię usłyszeć . Bądź częścią historii Sheffield .

Individual.png

  Prześlij swoją historię  

lub doświadcza online.

Prześlij swoją historię za pomocą pocztówki — można ją zamówić w różnych językach lub znaleźć w lokalnej bibliotece lub muzeum. 

Sięgnij i rozpocznij rozmowę.

bottom of page