top of page
Organisation.png

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
  ਕਹਾਣੀ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਤੁਹਾਡੀ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ .

ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਓ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ.

ਸਥਾਨਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

bottom of page