top of page

Ďakujem  pre  tvoj príbeh

Váš príspevok prispeje k Sheffieldovmu príbehu. 

Ak chcete, môžete vyplniť ďalšie položky.  

 

Všetky príspevky budú uložené v Sheffield City Archives ako súčasť historického záznamu o pandémii Covid-19 v Sheffielde. Príspevky budú v blízkej budúcnosti vystavené aj na tejto webovej stránke a výber bude sprístupnený na verejné výstavy.

Boli by sme  ďakujeme, ak nám o sebe poviete niečo viac, aby sme vedeli, že zhromažďujeme príbehy od rôznych ľudí v Sheffielde.

 

Toto je úplne voliteľné.

Do you consider yourself to have a disability?

Ďakujeme za odoslanie!  

 

Tieto odpovede nebudú spojené s vaším príbehom a použijú sa iba na to, aby sme zaistili, že budeme prezentovať príbehy zo širokej škály našej rôznorodej komunity.

bottom of page